طراحی و ساخت

شرکت آریا فرتاک نویان با استفاده از کادر مهندسی مجرب و همکاری با اساتید دانشگاهی موفق به طراحی و ساخت عملگر، کنترل ولو و سنسورهای ارتعاشی شده است.

100

طراحی

80

مونتاژ

60

تست و کالیبراسیون

تامین تجهیزات

Valves-Ariya-instrumentValves-Ariya-instrument-base
Vibration-Ariya-instrumentVibration-Ariya-instrument-base
Levels-Ariya-instrumentLevels-Ariya-instrument-base
Temperature-Ariya-instrumentTemperature-Ariya-instrument-base
Pressure-Ariya-instrumentPressure-Ariya-instrument-base
Flow-Meater-Ariya-instrumentFlow-Meater-Ariya-instrument-base
Laboratory-Equipment-Ariya-instrumentLaboratory-Equipment-Ariya-instrument-base

خدمات مهندسی سیستم های کنترل

001
ariya-fartak-novian-plc
002
ariya-fartak-novian-dcs
003
ariya-fartak-novian-esd
004
ariya-fartak-novian-servo-motors
005
ariya-fartak-novian-ac-motors
006
ariya-fartak-novian-motors-drivers

خدمات مهندسی

حوزه فعالیت

design_and_engineering-01design_and_engineering-02
services-01services-02
supply_of_equipment-01supply_of_equipment-02
made_in_iran-01made_in_iran-02

برندها